Yenilenebilir Güneş Enerjisi Sisteminin Faydaları

Güneş enerjisi, kaynağı Güneş olan ısı ve parlak ışıktır. Güneş’ten gelen Dünya’ya gelen enerjinin küçük bir bölümü dahi insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır. Bu sebeple biz de ERC olarak doğa dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin farkındayız.

Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir birincil enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir. Yaklaşık güneşin % 90’ı hidrojenden oluşur. Hidrojen gazının çekirdekleri ve helyum çekirdeği ile fizyon üzerinden meydana gelen birtakım tepkimeler, çok yüksek oranda enerjinin açığa çıkmasını sağlar. Farklı tepkimeler üzerinden meydana gelen güneş ışınları, atmosfer sayesinde belirli bir oranda dünyaya yansır. İnsan sağlığını tehdit etmeyecek noktada yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının, özel paneller ile elektriğe dönüşmesi ise güneş enerjisi olarak bilinir.

ERC olarak her geçen gün artan enerji ihtiyacına yenilebilir enerji kaynaklarıyla çözüm sunuyoruz. Her sektöre, her ölçekte yenilenebilir enerji çözümü sunarak hem doğaya hem de bütçenize dost bir yaklaşım sağlıyoruz.